საქართველო, თბილისი, 33 კრწანისის II შესახვევი

ემბრიონის დონაცია

EFC

ინ ვიტრო განაყოფიერების დროს ემბრიონის დონაცია სჭირდებათ იმ პაციენტებს, რომელთა სასქესო უჯრედების გამოყენება შეუძლებელია განაყოფიერებისთვის. დონაციის პროგრამის რეკომენდაცია გაიცემა, თუ: 

 • არსებობს მაღალი რისკი, ბავშვი დაიბადოს გენეტიკური პათოლოგიით;
 • დგინდება უნაყოფობის კომბინირებული ფაქტორი და შეუძლებელი პარტნიორისგან სასქესო გამეტების მიღება;
 • ინ ვიტრო განაყოფიერების დროს ვერ ხერხდება პაციენტის კვერცხუჯრედის გამოყენება; 
 • არსებობს წარუმატებელი ინ ვიტრო განაყოფიერების მრავალჯერადი გამოცდილება, მიღებული ემბრიონების ხარისხი როცა დამაკმაყოფილებელი არაა და საშვილოსნოში მათი გადატანის შემდეგ ორსულობა არ დგება.

ემბრიონის დონაციის პროგრამის ეტაპები

პაციენტებს, რომელთა სასქესო უჯრედების გამოყენება განაყოფიერებისთვის ვერ ხერხდება, შემდეგი არჩევანი აქვთ: მათ შეუძლიათ გამოიყენონ დონორის ვიტრიფიცირებული (გაყინული) ემბრიონი ან პირდაპირ ისარგებლონ დონორის კვერცხუჯრედით ან სპერმით.

პროგრამა მოიცავს ისეთ ეტაპებს, როგორიცაა: 

 • პაციენტის ენდომეტრიუმის მომზადებას ემბრიონის გადატანისთვის; 
 • დონორის ემბრიონის გათბობა და მისი გადატანა პაციენტის საშვილოსნოში;
 • ციკლის ლუთეინური ფაზის ჰორმონალური მხარდაჭერა

ინ ვიტრო განაყოფიერება დონორის კვერცხუჯრედის და ვიტრიფიცირებული სპერმის გამოყენებით 

ინ ვიტრო განაყოფიერების დროს გამოიყენება როგორც გაყინული, ისე ახალი კვერცხუჯრედები და ვიტრიფიცირებული სპერმა. 

თუ ინ ვიტრო განაყოფიერება ახალი, გაუყინავი კვერცხუჯრედებით ტარდება. პროცედურა მოიცავს შემდეგ ნაბიჯებს: 

 • European Fertility Clinic მონაცემთ ბაზიდან ხდება კვერცხუჯრედის დონორის შერჩევა, პროცესში ხდება მნიშვნელოვანი პარამეტრების, სისხლის ჯგუფის, რეზუს ფაქტორის, სხეულის ტიპის, წონის, გარეგნობის, განათლების, პროფესიის გათვალისწინება. 
 • კვერცხუჯრედის დონორი შეიძლება იყოს პაციენტის ნათესავი ან მეგობარი, რომელიც აკმაყოფილებს დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბრძანებით  გათვალისწინებულ მოთხოვნებს; 
 • უნდა მოხდეს პაციენტის და დონორის მენსტრუალური ციკლის სინქრონიზება; 
 • ხდება დონორის ოვულაციის სტიმულირება ჰორმონალური თერაპიით; ფოლიკულების პუნქცია;
 • ემბრიოლოგიური ეტაპი (დონორის კვერცხუჯრედის განაყოფიერება დონორის სპერმით, რასაც მოჰყვება მიღებული ემბრიონის კულტივირება ინკუბატორში რამდენიმე დღის განმავლობაში); 
 • 1 ან 2 ემბრიონის გადატანა პაციენტის საშვილოსნოში
თუ ინ ვიტრო განაყოფიერება დონორის ვიტრიფიცირებული კვერცხუჯრედებით ტარდება, ამ შემთხვევაში დონორის მომზადების და მენსტრუალური ციკლები სინქრონიზების საჭიროება აღარ დგას, შესაბამისად, პროგრამა მოიაზრებს: 
 • პაციენტის ენდომეტრიუმის მომზადებას ;
 • დონორის სასქესო უჯრედების გათბობას; 
 • ემბრიოლოგიური ეტაპს (დონორის კვერცხუჯრედის განაყოფიერება დონორის სპერმით, მიღებული ემბრიონების კულტივირება ხდება ინკუბატორში რამდენიმე დღის განმავლობაში); 
 • 1 ან 2 ემბრიონის გადატანას პაციენტის საშვილოსნოში;
 • გადატანის შემდეგ მხარდაჭერას

ინ ვიტრო განაყოფიერების ეფექტურობა ემბრიონის დონაციით 

დონორის ემბრიონის დონაციის შემთხვევაში, ინ ვიტრო განაყოფიერება ორსულობის დადგომით მთავრდება შემთხვევათა 45%-ში. 

დონორის კვერცხუჯრედის და სპერმის გამოყენებით ორსულობის დადგომის შანსი გაცილებით მაღალია, ვიდრე პაციენტის ბიოლოგიური მასალის გამოყენებისას, რადგან დონორთა შემთხვევაში საუკეთესო ხარისხის გენეტიკური მასალის შერჩევა ხდება.

დონორის ემბრიონით ჩატარებული ინ ვიტრო განაყოფიერების ღირებულება 

ინ ვიტრო განაყოფიერების ღირებულება დამოკიდებულია, თუ რომელ პროგრამას აირჩევს პაციენტი. ყველაზე ეკონომიური პროცედურაა ინ ვიტრო განაყოფიერება ვიტრიფიცირებული ემბრიონით. 

თუ პაციენტი გადაწყვეტს ინ ვიტრო განაყოფიერება კვერცხუჯრედით და დონორის ვიტრიფიცირებული სპერმით ჩაიტაროს, ეს გაზრდის ინ ვიტრო განაყოფიერების ღირებულებას. მნიშვნელობა აქვს იმასაც, რას გადაწყვეტს პაციენტი - ახალი თუ გაყინული კვერცხუჯრედებით ინ ვიტრო განაყოფიერების ჩატარებას. პირველ შემთხვევაში, პროგრამის ღირებულება ნაკლებია. 

ამრიგად, პროგრამის ღირებულებას მისი კომპლექსურობა განსაზღვრავს. პროცედურა რაც უფრო ბევრ ეტაპს მოიაზრებს, მით უფრო მაღალია მისი ფასი.

ფაქტები ემბრიონის დონაციით ჩატარებული ინ ვიტრო განაყოფიერების შესახებ 

ემბრიონი არ კარგავს თავდაპირველ თვისებებს გათბობის შემდეგ. ვიტრიფიკაციის თანამედროვე მეთოდის გამოყენება გამორიცხავს უჯრედული სტრუქტურების დაზიანების შესაძლებლობას.

icon
გსურთ კონსულტაციაზე ჩაწერა?

ემბრიონის დონაცია

ინ ვიტრო განაყოფიერების დროს ემბრიონის დონაცია სჭირდებათ იმ პაციენტებს, რომელთა სასქესო უჯრედების გამოყენება შეუძლებელია განაყოფიერებისთვის. დონაციის პროგრამის რეკომენდაცია გაიცემა, თუ:  არსებობს მაღალი რისკი, ბავშვი დაიბადოს გენეტიკური პათოლოგიით; დგინდება უნაყოფობის კომბინირებული ფაქტორი და შეუძლებელი პარტნიორისგან სასქესო გამეტების მიღება; ინ ვიტრო განაყოფიერების დროს ვერ ხერხდება პაციენტის კვერცხუჯრედის გამოყენება;  არსებობს წარუმატებელი ინ ვიტრო განაყოფიერების მრავალჯერადი გამოცდილება, მიღებული ემბრიონების ხარისხი როცა დამაკმაყოფილებელი არაა და საშვილოსნოში მათი გადატანის შემდეგ ორსულობა არ დგება. ემბრიონის დონაციის პროგრამის ეტაპები პაციენტებს, რომელთა სასქესო უჯრედების გამოყენება განაყოფიერებისთვის ვერ ხერხდება, შემდეგი არჩევანი აქვთ: მათ შეუძლიათ გამოიყენონ დონორის ვიტრიფიცირებული (გაყინული) ემბრიონი ან პირდაპირ ისარგებლონ დონორის კვერცხუჯრედით ან სპერმით. პროგრამა მოიცავს ისეთ ეტაპებს, როგორიცაა:  პაციენტის ენდომეტრიუმის მომზადებას ემბრიონის გადატანისთვის;  დონორის ემბრიონის გათბობა და მისი გადატანა პაციენტის საშვილოსნოში; ციკლის ლუთეინური ფაზის ჰორმონალური მხარდაჭერა ინ ვიტრო განაყოფიერება დონორის კვერცხუჯრედის და ვიტრიფიცირებული სპერმის გამოყენებით  ინ ვიტრო განაყოფიერების დროს გამოიყენება როგორც გაყინული, ისე ახალი კვერცხუჯრედები და ვიტრიფიცირებული სპერმა.  თუ ინ ვიტრო განაყოფიერება ახალი, გაუყინავი კვერცხუჯრედებით ტარდება. პროცედურა მოიცავს შემდეგ ნაბიჯებს:  European Fertility Clinic მონაცემთ ბაზიდან ხდება კვერცხუჯრედის დონორის შერჩევა, პროცესში ხდება მნიშვნელოვანი პარამეტრების, სისხლის ჯგუფის, რეზუს ფაქტორის, სხეულის ტიპის, წონის, გარეგნობის, განათლების, პროფესიის გათვალისწინება.  კვერცხუჯრედის დონორი შეიძლება იყოს პაციენტის ნათესავი ან მეგობარი, რომელიც აკმაყოფილებს დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბრძანებით  გათვალისწინებულ მოთხოვნებს;  უნდა მოხდეს პაციენტის და დონორის მენსტრუალური ციკლის სინქრონიზება;  ხდება დონორის ოვულაციის სტიმულირება ჰორმონალური თერაპიით; ფოლიკულების პუნქცია; ემბრიოლოგიური ეტაპი (დონორის კვერცხუჯრედის განაყოფიერება დონორის სპერმით, რასაც მოჰყვება მიღებული ემბრიონის კულტივირება ინკუბატორში რამდენიმე დღის განმავლობაში);  1 ან 2 ემბრიონის გადატანა პაციენტის საშვილოსნოში თუ ინ ვიტრო განაყოფიერება დონორის ვიტრიფიცირებული კვერცხუჯრედებით ტარდება, ამ შემთხვევაში დონორის მომზადების და მენსტრუალური ციკლები სინქრონიზების საჭიროება აღარ დგას, შესაბამისად, პროგრამა მოიაზრებს:  პაციენტის ენდომეტრიუმის მომზადებას ; დონორის სასქესო უჯრედების გათბობას;  ემბრიოლოგიური ეტაპს (დონორის კვერცხუჯრედის განაყოფიერება დონორის სპერმით, მიღებული ემბრიონების კულტივირება ხდება ინკუბატორში რამდენიმე დღის განმავლობაში);  1 ან 2 ემბრიონის გადატანას პაციენტის საშვილოსნოში; გადატანის შემდეგ მხარდაჭერას ინ ვიტრო განაყოფიერების ეფექტურობა ემბრიონის დონაციით  დონორის ემბრიონის დონაციის შემთხვევაში, ინ ვიტრო განაყოფიერება ორსულობის დადგომით მთავრდება შემთხვევათა 45%-ში.  დონორის კვერცხუჯრედის და სპერმის გამოყენებით ორსულობის დადგომის შანსი გაცილებით მაღალია, ვიდრე პაციენტის ბიოლოგიური მასალის გამოყენებისას, რადგან დონორთა შემთხვევაში საუკეთესო ხარისხის გენეტიკური მასალის შერჩევა ხდება. დონორის ემბრიონით ჩატარებული ინ ვიტრო განაყოფიერების ღირებულება  ინ ვიტრო განაყოფიერების ღირებულება დამოკიდებულია, თუ რომელ პროგრამას აირჩევს პაციენტი. ყველაზე ეკონომიური პროცედურაა ინ ვიტრო განაყოფიერება ვიტრიფიცირებული ემბრიონით.  თუ პაციენტი გადაწყვეტს ინ ვიტრო განაყოფიერება კვერცხუჯრედით და დონორის ვიტრიფიცირებული სპერმით ჩაიტაროს, ეს გაზრდის ინ ვიტრო განაყოფიერების ღირებულებას. მნიშვნელობა აქვს იმასაც, რას გადაწყვეტს პაციენტი - ახალი თუ გაყინული კვერცხუჯრედებით ინ ვიტრო განაყოფიერების ჩატარებას. პირველ შემთხვევაში, პროგრამის ღირებულება ნაკლებია.  ამრიგად, პროგრამის ღირებულებას მისი კომპლექსურობა განსაზღვრავს. პროცედურა რაც უფრო ბევრ ეტაპს მოიაზრებს, მით უფრო მაღალია მისი ფასი. ფაქტები ემბრიონის დონაციით ჩატარებული ინ ვიტრო განაყოფიერების შესახებ  ემბრიონი არ კარგავს თავდაპირველ თვისებებს გათბობის შემდეგ. ვიტრიფიკაციის თანამედროვე მეთოდის გამოყენება გამორიცხავს უჯრედული სტრუქტურების დაზიანების შესაძლებლობას. ##$universal_information_block? &IMAGE =`/local/templates/nova_2020/images/icons/univ_calendar.svg` &TEXT=`გსურთ კონსულტაციაზე ჩაწერა?` &BTN_TEXT=`მოითხოვეთ ზარი` &BTN_LINK=`record_appointment` &BTN_FANCYBOX=`data-fancybox`##

2024-02-12T16:50:02+03:00

European Fertility Clinic
Krtsanisi II Line, 33 Georgia, Tbilisi
+995 322-009-000, client@efclinic.ge