საქართველო, თბილისი, 33 კრწანისის II შესახვევი

სუროგატი დედობის პროგრამის სამართლებრივი რეგულირება

სუროგაციის რეგულირება საქართველოში

სუროგაცია საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის და სამართლებრივი აქტების შესაბამისად რეგულირდება. სუროგაცია საქართველოში დაშვებულია 1997 წლიდან იმ წყვილებისთვის, რომელიც 1 წელზე მეტია ოფიციალურ ან სამოქალაქო ქორწინებაში არიან. 20-დან 40 წლამდე ქალს, რომელსაც ჰყავს საკუთარი ჯანმრთელი შვილი და არ აქვს მავნე ჩვევები, შეუძლია გახდეს სუროგატი დედა.  

საქართველოს კანონმდებლობა სუროგატ დედებს მშობიარობის შემდეგ ბავშვის დატოვების უფლებას არ აძლევს. მხოლოდ მშობლების სახელებია ნახსენები ბავშვის დაბადების მოწმობაში. მშობლებს აქვთ შესაძლებლობა ბავშვის დაბადების მოწმობა საკუთარი სახელებით დაამზადონ და მიიღონ ერთი დღის ვადაში, რაც ბევრი წყვილისთვის სიმშვიდის მომგვრელია.  

რა უპირატესობა აქვს  სპეციალიზებული კლინიკებისა თუ სააგენტოების მიერ გაწეულ იურიდიულ დახმარებას?

- ბიოლოგიურ მშობლებსა და სუროგატ დედას შორის ხელშეკრულებას პროფესიონალი იურისტები შეიმუშავებენ, ვისაც სუროგაციის სფეროში მუშაობის გამოცდილება აქვთ. დოკუმენტი ითვალისწინებს პაციენტების და სუროგატი დედის უფლებებსა და მოვალეობებს. დოკუმენტს ასევე მინიმუმამდე დაჰყავს გართულებების რისკი, რაც სუროგაციასთან დაკავშირებული შეთანხმების შედეგად შეიძლება წარმოიშვას

- სუროგაციის სააგენტო ან ინ ვიტრო კლინიკის იურიდიული განყოფილება აკონტროლებს სუროგაციასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების იმპლემენტაციას მისი აღსრულების ყველა ეტაპზე და უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის სერვისის მიწოდებას. სააგენტო არჩევს სუროგატ დედას, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას, ატარებს ინ ვიტრო განაყოფიერებას, აგვარებს ტრანსპორტირებასთან და სუროგატი დედის საცხოვრებლით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებს. აგვარებს დოკუმენტებთან დაკავშირებულ საკითხებს და წყვეტს ნებისმიერი სირთულის სამართლებრივ პრობლემას. 

European Fertility Clinic შეუძლია, შემოგთავაზოთ სუროგატ დედაზე ზრუნვის პროგრამა (ბიოლოგიური მშობლების მიერ მიმართვის შემთხვევაში) და დაგეხმარებათ ვიზის მიღების პროცედურის დროს, ბილეთების დაჯავშნის და ბიოლოგიური მშობლების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხების მოგვარებისას. უფრო მეტიც, ჩვენ მზად ვართ უზრუნველვყოთ თარჯიმნის და პირადი მძღოლის მომსახურება ბიოლოგიური მშობლებისთვის, სანამ ისინი თბილისში რჩებიან. 

სუროგაციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა საქართველოში მოქნილია. სწორედ ამიტომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, სადაც სუროგაცია აკრძალულია, ხშირად  მიმართავენ საქართველოში არსებულ კლინიკებს და სუროგაციის სააგენტოებს.

შეგიძლიათ ჩაეწეროთ ექიმთან კონსულტაციაზე ტელეფონით, მეილით ან შეავსოთ სპეციალური ფორმა ჩვენს ვებ-გვერდზე. 

სუროგატი დედობის პროგრამის სამართლებრივი რეგულირება

სუროგაციის რეგულირება საქართველოში სუროგაცია საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის და სამართლებრივი აქტების შესაბამისად რეგულირდება. სუროგაცია საქართველოში დაშვებულია 1997 წლიდან იმ წყვილებისთვის, რომელიც 1 წელზე მეტია ოფიციალურ ან სამოქალაქო ქორწინებაში არიან. 20-დან 40 წლამდე ქალს, რომელსაც ჰყავს საკუთარი ჯანმრთელი შვილი და არ აქვს მავნე ჩვევები, შეუძლია გახდეს სუროგატი დედა.   საქართველოს კანონმდებლობა სუროგატ დედებს მშობიარობის შემდეგ ბავშვის დატოვების უფლებას არ აძლევს. მხოლოდ მშობლების სახელებია ნახსენები ბავშვის დაბადების მოწმობაში. მშობლებს აქვთ შესაძლებლობა ბავშვის დაბადების მოწმობა საკუთარი სახელებით დაამზადონ და მიიღონ ერთი დღის ვადაში, რაც ბევრი წყვილისთვის სიმშვიდის მომგვრელია.   რა უპირატესობა აქვს  სპეციალიზებული კლინიკებისა თუ სააგენტოების მიერ გაწეულ იურიდიულ დახმარებას? - ბიოლოგიურ მშობლებსა და სუროგატ დედას შორის ხელშეკრულებას პროფესიონალი იურისტები შეიმუშავებენ, ვისაც სუროგაციის სფეროში მუშაობის გამოცდილება აქვთ. დოკუმენტი ითვალისწინებს პაციენტების და სუროგატი დედის უფლებებსა და მოვალეობებს. დოკუმენტს ასევე მინიმუმამდე დაჰყავს გართულებების რისკი, რაც სუროგაციასთან დაკავშირებული შეთანხმების შედეგად შეიძლება წარმოიშვას - სუროგაციის სააგენტო ან ინ ვიტრო კლინიკის იურიდიული განყოფილება აკონტროლებს სუროგაციასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების იმპლემენტაციას მისი აღსრულების ყველა ეტაპზე და უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის სერვისის მიწოდებას. სააგენტო არჩევს სუროგატ დედას, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას, ატარებს ინ ვიტრო განაყოფიერებას, აგვარებს ტრანსპორტირებასთან და სუროგატი დედის საცხოვრებლით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებს. აგვარებს დოკუმენტებთან დაკავშირებულ საკითხებს და წყვეტს ნებისმიერი სირთულის სამართლებრივ პრობლემას.  European Fertility Clinic შეუძლია, შემოგთავაზოთ სუროგატ დედაზე ზრუნვის პროგრამა (ბიოლოგიური მშობლების მიერ მიმართვის შემთხვევაში) და დაგეხმარებათ ვიზის მიღების პროცედურის დროს, ბილეთების დაჯავშნის და ბიოლოგიური მშობლების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხების მოგვარებისას. უფრო მეტიც, ჩვენ მზად ვართ უზრუნველვყოთ თარჯიმნის და პირადი მძღოლის მომსახურება ბიოლოგიური მშობლებისთვის, სანამ ისინი თბილისში რჩებიან.  სუროგაციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა საქართველოში მოქნილია. სწორედ ამიტომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, სადაც სუროგაცია აკრძალულია, ხშირად  მიმართავენ საქართველოში არსებულ კლინიკებს და სუროგაციის სააგენტოებს. შეგიძლიათ ჩაეწეროთ ექიმთან კონსულტაციაზე ტელეფონით, მეილით ან შეავსოთ სპეციალური ფორმა ჩვენს ვებ-გვერდზე. 

2023-12-22T11:17:57+03:00

European Fertility Clinic
Krtsanisi II Line, 33 Georgia, Tbilisi
+995 322-009-000, client@efclinic.ge